บริษัท ซีเนท ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ซีเนท ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เริ่มกิจการในปี 2542 ด้วยทีมงานโปรแกรมเมอร์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ และด้านบัญชีบริหาร ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทางด้านระบบงานบัญชี และระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและการบริหาร สำหรับองค์กรขนาดกลาง และเล็ก (SMEs) โดยใช้ Microsoft Office (Access) และ Microsoft Visual Studio .NET เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา หลักการในการพัฒนาโปรแกรมคือ เน้นงานออกแบบตามหลักแนวความคิดใหม่ พัฒนาสู่ระบบงานที่เหมาะสมกับองค์กรแต่ละองค์กร เพื่อให้ได้ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการทำงานของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิผลให้ผลการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร

Business Concept

จากประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบสารสนเทศกว่า 15 ปี ทำให้บริษัท ซีเนท ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สามารถขยายขีดความสามารถและรูปแบบในการดำเนินกิจการไปในด้านต่างๆ โดยในปัจจุบันมีรูปแบบการดำเนินกิจการหลักดังนี้

 1. พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ เพื่อจัดจำหน่าย (Packaged Software)
  • ระบบบริหารจัดการ ณ จุดขาย Point Of Sale Management System (POS)
   • ระบบบริหารจัดการ ณ จุดขายสำหรับร้านอาหาร , Retail , Food Court
   • ระบบบริหารจัดการ ณ จุดขายสำหรับสถานบันเทิง
   • ระบบบริหารจัดการ ณ จุดขายสำหรับสถานเสริมความงามและสปา
  • ระบบบริหารจัดการสมาชิก Member Management Systems
   • Member Royalty
   • Member Right
 2. ให้บริการด้านที่ปรึกษา และการติดตั้งระบบงาน (Consultant Implementation & Systems Integrate)

ผลงานของบริษัทฯ

2542
บริษัทฯ เริ่มก่อตั้ง
2543
บริษัทฯ ได้ออกแบบและพัฒนาระบบ Senate Account - ERP Solution สำหรับธุรกิจ SMEs
2544
บริษัทฯ ได้ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารงานขาย ณ จุดขาย สำหรับร้านอาหาร และโรงแรม กับบริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทเมโทร ซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2547
บริษัทฯ ได้ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการธนาคารชุมชน m-FIS (Micro Financial Information Systems
2550
บริษัทฯ ได้ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการส่วนหน้าโรงละครทิฟฟานี่ (Front Office Management Systems) ให้กับบริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด
2554
บริษัทฯ ได้ออกแบบและพัฒนาระบบระบบบริหารจัดการด้านงานขายและการแจ้งหนี้ C&B@SYM ให้กับบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Reference Site